Webbiu

Teknoloji Nedir? Ne İşe Yarar? Etkileri Neler?

Teknoloji Nedir?

Teknoloji sanayi dalı ile birebir alakalı yöntemlerini, kullanılan araç gereç ve aygıtların hepsini kapsayan bilgidir yani uygulama bilimidir. Aynı zamanda ayrıca bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini kullanılan araç gereç aletleri kapsayabilen bilgilerdir.

Teknolojinin Latince terimlerde karşılığı technologos‘dur. Techne yapmak anlamına gelir. Lodos ise bilmek anlamına gelmektedir. Belirli aletlerle araç gereçlerle yapılması gereken gerekli olan bilgi ve yeteneğini ifade etmektedir.

Teknolojinin önemi

Sanayinin günümüzde en belirgin ögelerinden biri teknoloji üretebiliyor olmasıdır. Uluslar kendi bünyelerinde teknoloji üretip bilgiyi bilgi kapasitelerini ürün tasarlamak için kullanabildiği ölçülerde ticarette rekabet üstünlüğünün oluşmasıi savunma anlamın da caydırıcı bir özellik sağlayabilir. Bu yüzden teknoloji üretmek bir ülkenin gelişimi ile alakalı doğrudan orantı sağlamaktadır.

Teknolojinin İngilizcede technology, technic olarak geçmektedir.Teknolojinin yenilikleri açık olması ve yeni buluşlar biçimde kendini göstermesi gerekir. Günümüz de teknoloji temel bilimlerin uygulamalı yönlerini oluşturmaktadır. Bazı buluşların ortaya çıkması tesadüf olsa da eknolojik esas olarak araştırma ve geliştirme bakımından geliştirme faaliyetlerinin sonucunda elde edilmektedir.

Temel bilimlerde ki gelişmeler teknoloji için ana kaynak bakımından zengin olduğu için o konumdadır. Bütün temel bilgilerin uygulama esnasında hepsinin bir bütün halinde kullanılması gerekmez. Bu bilgilerin sadece bir kısmından yararlanılabilir. Bununla birlikte teknik bilgilerin ilerde teknik buluşlar için kaynak olarak rol oynarlar.

Günümüz de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel amacı gelişmiş ülkeler de kır olan emek faktörleri yerine sermaye faktörünün ikame edecek teknolojiler ile üretmeye yönelik olmasıdır. Buna ‘uyarılmış’ teknolojik gelişme adı da verilmiş olabilmektedir. Teknolojik gelişmeler de toplumun ve ekonominin değişmesi de başlıca nedenlerdir. Hızlı bir teknoloji toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızlı bir şekilde değişmesine neden olur. Teknolojik değişme aynı zamanlar da iktisadi kalkınmanın temel kaynaklarından birisi haline gelmiştir.

Gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltebilmek adına ve hızlı bir büyüme gerçekleştirmek için teknoloji kavramına büyük önem verirler. Az gelişmiş ülkeler de kalkınmaları için gerekli olan teknolojiyi kendileri üretmeyi başaramadıkları sürece sanayileşmiş ülkelerden gereksinimlerini ithal etmek durumundadırlar.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.